Wybierz pocztę to aplikacja, która pozwala skonfigurować uniwersyteckie konto pocztowe. Przeznaczona jest dla studentów i doktorantów UW.

Korzystanie z aplikacji wymaga zalogowania w Centralnym Systemie Uwierzytelniania. Aby przejść do aplikacji, kliknij poniższy link:


Wybierz pocztę allows you to configure your e-mail account. It is destined for undergraduate and graduate students of University of Warsaw.

The application is integrated with the Central Authentication System. In order to use the application click the link below: